... v Ostravě - Plesné

1. srpna 2023

Objevte s námi tato místa v Plesné! Projděte trasu Komlovův kopanec nad Kopaninami a přijďte si pro odměnu! Více o Cestách, které vedou do Géčka: ZDE

Plesná
První písemná zmínka o Plesné na Opavsku se datuje k 17. prosinci 1255. Tehdy ji ve své závěti purkrabí znojemského hradu a spoluvladař bzeneckého hrabství Boček z Obřan a Kunštátu odkázal cisterciáckému klášteru ve Žďáru nad Sázavou. Závěť byla potvrzena králem Přemyslem Otakarem II a posléze i papežem Janem XI. Dále ves Plesná putovala do rukou mnoha dalších pánů, stala se součástí tzv. Dobroslavického panství. Byly zde kupříkladu zakládány chmelnice, rybníky, lesy nebo se zde chovalo kolem tří set ovcí.

Obecní znak
Obecní znak sestává z modrého pole se stříbrnou kotvou, která odkazuje k názvu obce (pleso = jezero) a vychází z pečetního obrazu hraběte Gianiniho, majitele Plesné kolem roku 1784. Z Gianiniho erbu vychází také další pole, a to pětkrát svisle polcený štít, ovšem barevně laděný do kombinace odkazující ke Slezsku. V horní polovině vidíme stříbřitou růži se třemi krojidly, které zase vychází z erbu hraběte Wengerského, zakladatele Nové Plesné.

Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba je nejstarší a nejcennější kulturní památka v Plesné. Současnému kostelu z roku 1787 předcházel dřevěný kostelík ze 13. století. Ke kostelu se váže hned několik zajímavostí. Neobvyklá ornamentální výmalba z roku 1929, která nahradila původní, je dílem mistra Jana Köhlera, autora fresek na Jurkovičově či Augustiánském domě v Luhačovicích. V sakristii chrámu je socha sv. Barbory, patronky nejen horníků a dělostřelců, ale také ochránkyně před bouří a blesky, kterou věnoval kostelu Josef Peterek z Pustkovce, jehož dceru zabil blesk v roce 1879 ve stodole Karla Hruzíka ve Mlýnku. Na zvon nazvaný „Svatý Jakub“, který byl pořízen z prodeje dřeva zbouraného starého kostela a darů věřících, přispěli místní lidé takto: Hrabě Wengerski daroval 36 bronzových, zatímco Simon Abrahamčík – pacholek ze mlýna – 80 bronzových. Po válce byl pořízen z Vítkovických železáren nový „Svatý Jakub“ o váze 942 kg, jenž byl sice těžký, ale zato jej bylo slyšet v širokém okolí. Tento zvon u nás v Plesné zvoní dodnes.

Válečné pomníky
V Plesné před budovou mateřské školy se nachází pomník padlých hrdinů první a druhé světové války. Na Nové Plesné je pomník Rudé armády, která 26. dubna 1945 osvobodila místní obyvatelstvo a dala tak podle data vzniknout nejdelší ulici našeho obvodu. Další ulice nese jméno Karla Svobody, interbrigadisty padlého v občanské válce ve Španělsku.