„Pro plynulé sledování trasy klikni na mapě níže na ikonu Mapy.cz.“

1 Ludwig van Beethoven

Pomník Ludwiga van Beethovena – tady začíná naše dobrodružství. Je to místo, kde zůstala uvězněna duše našeho ostýchavého tovaryše. Propojení tovaryše s tímto hudebním skladatelem je velmi symbolické. Beethoven sám totiž za svého života také neodeslal milostný dopis.

Tvým úkolem je spočítat na tomto pomníku všechny tváře, lidské i zvířecí. Buď opravdu pozorný, některé jsou velmi chytře schované.

„Konečně statečný zachránce, ne bábovka jako já. Jestli máš čas, porozhlédni se po parku. Najdeš tu sochu, která znázorňuje přesně to, co mě chybí, statečnost.“

2 Bludný kámen

Bludný kámen – bludné kameny byly přeneseny tisíce kilometrů daleko díky posunu ledovců. Putovaly podobně jako Stáziččiny věnečky.

U tohoto bludného kamene je několik letopočtů. Najdi ten letopočet, který je z doby vzniku tvrze, na které jsem pracoval. Sečti jednotlivé číslice tohoto letopočtu a zjistíš, kolik let mi bylo v té době.

„Možná ti přijde, že v tomhle věku už má člověk dost odvahy oslovit dívku, ale vždy to neplatí. Podívej se o pár metrů dál. I kamenná fontána mi připomíná vodu, která mi mohla přinést lásku, ale já nebyl odvážný.“

3 Kostel Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – barokní kostel nahradil původní dřevěný kostelík. Kdysi dávno v onom dřevěném kostelíčku hledala pomoc i Stázička. Nevěděla, že o pár lavic vedle ní seděl i plachý mládenec, kterému po vodě pluly její věnečky.

Před jedním vstupem do kostela je zlatý zvon. Kousek vlevo za zvonem je dřevěný kříž. Sečti číslice staršího letopočtu na kříži. Tentokrát se dozvíš, kolik let bylo v tu dobu Stázičce.

„Všiml sis, jak se jmenuje ulice, kterou jsi došel ke kostelu? V názvu je moje příjmení. Pokračuj po této ulici dál, je mi souzeno tudy projít.“

4 Karel Hynek Mácha

Na rohu ulic Karla Hynka Máchy a V Mešníku nejsi náhodou. Karel Hynek Mácha byl především básník. Jeho nejznámější báseň líčí tragický příběh, který je zároveň považován za píseň lásky.

Víš, jak se tato báseň jmenuje? (Nápověda: v názvu je skryt měsíc, ve kterém tovaryš chytil první věneček od Stázičky.)

„Každá láska nemá šťastný konec, ale já už bych rád došel klidu. Následuj vodu, ta ti pomůže dovést mě ke svobodě.“

5 Sareza

Plavecký bazén Sareza – voda tě vede správným směrem. Bazén je z jedné strany pomalován podmořskou krajinou. Ty ale musíš najít sochu, která má jméno „Voda a my“.

Podívej se na sochu pozorně, vidíš „jen“ vodu? Jsi si jistý? Ve vodě mají domov ryby. I v téhle vodě žijí. Spočítej, kolik ryb je na soše a dojdeš k počtu roků, po které Stázička neúnavně házela na vodní hladinu věnečky.

„Tolik roků jsem měl šanci vydat se za Stázičkou a já ji promarnil. Ty ale tolik času nemáš, pospěš dál.“

6 Sluneční hodiny

„Polední sluneční hodiny horizontální – tyto hodiny, výtvarnice Romany Vaverové, jsou jedny z šesti slunečních hodin na Sluneční stezce Porubou. Tyto konkrétní ti ukáží pravé poledne pro to místo, kde nyní stojíš. Tebe budou mnohem více zajímat značky po stranách hodin.

Víš co symbolizují? Jsou to symboly pro znamení zvěrokruhu. Víš jaká tři znamení jsou tzv. vodní znamení? Napiš je.

„Cesta je dlouhá, a nohy už tě možná trochu bolí. Kdybychom tak mohli popojet, to by cesta lépe utíkala.“

7 Komunitní centrum

Komunitní centrum – tak krásné místo přímo vybízí k odpočinku a posílení se svačinou. Naber sílu, protože tě čeká dlouhý rébus. U vstupu do komunitního centra je několik cedulek. Na jedné jsou všechny možné kolečkové pomůcky, na kterých se dá jezdit. Škoda, že náš tovaryš neměl např. kolo, třeba by se za Stázičkou snadněji vydal.

Tvým úkolem je vyluštit trojciferný klíč z odstavce, který začíná slovy „Pobyt a pohyb…“. První číslice = řádek, druhá = slovo na řádku, třetí číslice = písmeno ve slově.

161 162 243 242 247 161 121
113 114
174 328
421 422
231 235 154 518 636 247 631 632 634
511 512 611 623 518 342 343

„To je sice pravda, ale přesto nevím, jestli bych sebral odvahu ji oslovit. Tvoje kroky dál povede voda, nelekni se, pokud potkáš skřítka nebo draka, budou na tebe hodní.“

8 Bludný balvan

Pustkovecký bludný balvan – u tohoto balvanu nejsme nadarmo. Byl totiž nalezen v údolí potoka Šibránek, což je pravostranný přítok Plesenského potoka.
Bludný kámen tu byl postaven v roce, jehož letopočet je u kamene napsaný.

Sečti číslice z letopočtu a zjistíš, kolik bludných kamenů se nachází v Pustkovci.

„Zaskákej si panáka, načerpej síly, jdeme do kopečka, cítím stejnou nervozitu, jako kdysi.“

9 Kruhový objezd

Kruhový objezd na křížení ulic 17. Listopadu a Průběžné – toto je místo, kam nejdále došel tovaryš se svou odvahou. Stačilo tak málo!

Pořádně se rozhlédni, nenajdeš tu nějaké místo, které by bylo ve spojení s tovaryšem či jeho jménem? Napiš název.

„Odvahu! Překroč křižovatku a vydej se tam, kam já nikdy nedošel. Čeká tě nejhezčí část výpravy. Nemusíš jít přesně podle mapy, Plesenský potok a jeho přítoky tě povedou. Cestičkami v lese se dostaneš až do cíle.“

10

Géčko – to je konec tvé cesty. Teď musíš jen dojít na správné místo, kde tě ocení za tvoji pomoc. Ze zadní strany centra je personální vstup. Tam je Ostraha centra, vždy ve střehu, připravena ohodnotit tvůj statečný čin! Po kontrole splněných úkolů budeš odměněn!

„Děkuji Ti statečný zachránce, v tom krásném údolí Plesenského potoka na mě čekalo odpuštění. Myslel jsem, že jsem zkazil Stázičce celý život, ale on přece jen někdo jiný našel její věneček a Stázička se svého štěstí dočkala. Pouč se z mé ostýchavosti a jdi si v životě statečně za svým štěstím.“

„Za osvobození mé duše ti z celého srdce děkuji, s úctou Antonín Mešník.“


Nákupní centrum Géčko

Spojovací 396
725 27  Ostrava – Plesná
E: ncgeckoostrava@reflecta.cz