„Pro plynulé sledování trasy klikni na mapě níže na ikonu Mapy.cz.“

1 Koně

Správná péče o koně je náročná. Mlynář Tománek se vyznal více v mouce než v koních, a tak jim svou neuvážeností způsobil koliku střev. O tom, co je pro koně vhodné a co není, se dozvíš z informační cedule na výběhu koní nad Kotalovým Mlýnem.

Koně z mlýna tehdy dostali k žrádlu:

  1. voňavé seno
  2. ředkvičky
  3. křupavou mrkvičku
  4. hrst barevných květů
  5. trochu ovsa
  6. na závěr i kostku cukru na přilepšenou

Přečti si ceduli na výběhu a označ čísla těch pokrmů, které koním neměli dávat: 1 2 3 4 5 6

„Tak teď už vím, co se stalo. Já hlupák stará jsem chtěl kobylkám přilepšit a na místo toho jsem jim ublížil. Ty jsi se před touhle cestou jistě posilnil zdravou svačinou a celou trasu projdeš bez újmy.“

2 Zeměměřiči

Na kraji cesty uvidíš bíločervený signalizační sloupek. Je to velmi důležitý bod pro zeměměřiče.

Přečti správně, jak se tento bod na sloupku nazývá:
a) Signalizační bod     b) Trigonometrický bod     c) Zhušťovací bod     d) Vytyčovací bod

„Přesně v těchto místech jsme na kobylách začali pozorovat neklid. Za nedlouho poté je vylekalo další zvíře. Hned u dalšího “

3 Lovečtí psi

Nemocné koně snadno vyleká i jinak obyčejná situace. V těchto místech se ke svému velkému trápení ještě potkali s třemi loveckými psy. To, jaké rasy ti psi byli, se dozvíš ze zákazové cedulky.

Zjistíš to spojením písmen skrytých v číselné nápovědě. Trojciferné číslo rozklíčuješ tak, že jeho první číslice = řádek, druhá číslice = slovo na řádku, třetí číslice = písmeno ve slově. Pro ujištění jde o černě psaný odstavec začínající písmenem I.
411     183     573     333     725

„Naše kobyly byly k psům vždy přátelské a nebály se. Už tady jsme byli varováni, že něco není v pořádku. Pospěš po cestě dál rovnou za nosem. Máš před sebou kus cesty!“

4 Vřesina

V místech bývalého hřiště, dnešního parku a dětského hřiště, které patří už pod jinou obec, nejsme náhodou. Vřesina má ve svém znaku právě tu kytičku, kterou dal mlynář Tománek na přilepšenou sežrat kobylám. Pokud se pozorně díváš, poznal jsi květ vřesu.

V okolí parku je tento znak ukrytý na několika místech. Spočítej, kolikrát se znak v parku objevil (nápověda: cedule, nábytek, provozní řád hřiště)?

„Ó běda mě hlupákovi, co jsem to tenkrát provedl. Nemocné kobyly jsem hnal dál zkratkou přes Hadí kopec.“

5 Jan Nepomucký

Opět jsme se vrátili do Krásného Pole. Ve znaku této městské části je mimo slezskou orlici také svatý Jan Nepomucký. Ve znaku má nad hlavou svatozář tvořenou hvězdami.

Spočítej hvězdy v Janově svatozáři. Kolik jich je celkem?

„Ano ano, ani moje vroucí modlitby k tomuto svatému muži nezmírnily trápení našich kobyl. Vůz už se kymácel ze strany na stranu a začali jsme ztrácet první pytle s moukou.“

6 Panorama

V tomto místě byly kobyly velmi rozpálené horečkou. Mlynáři je chtěli schladit, ale neměli jak. V dnešní době se k chlazení, hlavně místností, používá klimatizace. Najdi ceduli, která slovo „klimatizace“ obsahuje. Jmenovaly se: Černá, Mladá, Bělá a Stará.

Najdi v textu na té ceduli i jména dvou kobyl. Která to jsou?

„Když nám nepomohl jeden svatý, musíme poprosit dalšího. Třeba nám pomůže svatá Hedvika. Pospěš rychle ke kostelu.“

7 Kostel sv. Hedviky

Kostel svaté Hedviky v Krásném Poli byl dokončen až v prvním roce tohoto tisíciletí. Původní sochu patronky nahradila dřevěná. Dřevěná je i lavička k odpočinku. Obě řezby jsou doplněny kovovými prvky.

Spočítej, kolik kovových lístků a kolik květů zdobí obě řezby?

„Kobyly se u kostela trochu uklidnily a proto jsme pokračovali dále, abychom včas dovezli běloučkou mouku do Pustkovce.“

8 Památník padlých

Památník padlých z první světové války je už trochu omšelý. Ale i tak jsou na něm patrná jména padlých vojáků. Vzpomeň si, jak se jmenuje mlýn, odkud vyjel mlynář Tománek. I jeden padlý voják má příjmení stejné jako je v názvu mlýna.

Podívej se na pomník pozorně a napiš jméno (ne příjmení) toho správného vojáka.

„Vzpomínka na mlýn kobylkám moc nepomohla. Než jsme vyšli na kopec, poztráceli jsme většinu pytlů s moukou.“

9 Lípa

Mezi lípou republiky a lípou svobody je právě to místo, kde skonaly kobyly ze mlýna. Vytáhly sice vůz až k nejvyššímu místu v okolí, ale dál už nedošly. Mezi lípami je dřevěná socha.

Podívej se na sochu pozorně a spočítej, kolika květy je ozdobená.

„To jsem rád, že jsi odvedl mou duši až sem, mohu se tak rozloučit s dušičkami kobylek. Ale stále nemůžu dojít svého klidu. Ještě zbývá dojít cestu, kterou jsme měli dovézt mouku až do Pustkovce.“

10

Géčko – jsme na konci cesty. Za Géčkem už začíná Pustkovec, ale protože původní pekárna už tu není, na místo ní stačí dojít ke Géčku. Ze zadní strany je pekárna Globusu. Vůně pečeného chleba nebo koláčů se tu často krásně rozlíná. Možná budeš mít i štěstí a nějakého pekaře uvidíš, jak odpočívá venku na sluníčku.

Ty teď musíš najít správné místo, kde tě ocení za tvoji pomoc. Dojdi do Géčka a podle navigačních cedulek najdi kancelář Ostrahy centra. Můžeš jít i z ulice Spojovací a projít přímo personálním vstupem zezadu budovy (kolem pekárny). Tam je Ostraha centra, vždy ve střehu, připravena ohodnotit tvůj statečný čin! Po kontrole splněných úkolů budeš odměněn!

„Děkuji Ti statečný a odvážný zachránce. Konečně může moje duše dojít klidu. Byla to ale dlouhá cesta! A pamatuj, jak je důležité nekrmit koně za ohradami. S úctou, tvůj mlynář Tománek!“


Nákupní centrum Géčko

Spojovací 396
725 27  Ostrava – Plesná
E: ncgeckoostrava@reflecta.cz